Zaznacz stronę

Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w zakresie określania ścieżki zawodowej:

  • Doradztwo zawodowe – indywidualne sesje z doradcą zawodowym wraz z wypracowaniem Indywidulanego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu (150 osób, 3 h/na osobę);
  • Warsztaty grupowe „SPADOCHRON” (10 grup po 15 osób, 34 h/na grupę);
  • Indywidulane wparcie psychologiczno-doradcze zgodnie z IPD (średnio 6 h/na osobę w zależności od potrzeb);
  • Wsparcie Opiekuna Uczestnika – pośrednika pracy

Ścieżka podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

  • Pakiet szkoleniowy – indywidualny, dostosowany do Uczestnika Projektu na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy przez doradcę zawodowego. Kurs zawodowy finansowany średnio do wysokości 6000,00 zł brutto.
  • Stypendium szkoleniowe – każdy uczestnik biorący udział w szkoleniu otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych przez okres ok. 2 miesięcy. Stypendium szkoleniowe finansowane średnio do wysokości 1281,16 zł brutto. (120 Uczestników Projektu/ średnio 2 miesiące);
  • 4 miesięczny staż zawodowy – po zakończeniu szkoleń 70 uczestników zostanie skierowanych na 4 miesięczny staż zawodowy. Staż dostępny wyłącznie dla Uczestników Projektu, którzy nie posiadają zatrudnienia. Przed rozpoczęciem stażu przeprowadzone zostaną badania lekarskie celem potwierdzenia zdolności do podjęcia prac. Stażysta objęty zostanie ubezpieczeniem zdrowotnym, wypadkowym, społecznym, NNW oraz przejdzie szkolenia BHP.
  • Stypendium stażowe – każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Staż zawodowy finansowany średnio do wysokości 1281,16 zł brutto. (70 Uczestników Projektu);
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną – średnio 10-15% grupy uzyska zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną. Warunki uzyskania zwrotu określone zostały w osobnym regulaminie.
Wybór szkoleń będzie zgodny z IPD (Indywidualny Plan Działania) i określonymi w nim preferencjami i możliwościami uczestników.